outdooring.cz / Outdoor články / Pesticidy v lesích

Doporučujeme:

Pesticidy v lesích

Po rozhovoru s mluvčím Lesy ČR, s.p. jsme se chtěli dozvědět něco podrobnějšího o pesticidech v lesích a tak jsme požádali o vyjádření vedoucího programu Lesy z ekologické organizace Hnutí Duha, Jaromíra Bláhu:

pesticidy-v-lesich

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy ve Hnutí Duha.

Vyjádření k prvním dvěma odpovědím pana Radka Drahného je jednoduché:

LČR u nás skutečně plošné postřiky insekticidy nepoužívají a doufám, že ani nebudou. V ČR se ale můžeme setkat s lokálními postřiky, které jsou aplikovány na stromy na skládkách dřeva v lesích nebo na takzvané "lapáky" - pokácené otrávené stromy, které mají lákat kůrovce. I toto lokální použití insekticidních postřiků je špatné. Kromě kůrovce totiž zabíjí všechen ostatní hmyz, který se s jedem dostane do kontaktu a to včetně těch druhů, které kůrovce také hubí. Použití chemie proti kůrovci je proto spíše kontraproduktivní.

Chemické preparáty na bázi cypermethrinu, které se u nás do těchto postřiků používají, mají sice velmi nízkou toxicitu pro člověka a další teplokrevné živočichy, ale nevím o tom, že by existovaly dlouhodobé testy, jak se chovají v potravních řetězcích. Nelze nevzpomenout DDT, které se zpočátku zdálo být také nejedovaté, než byla zjištěna jeho schopnost kumulace u živočichů na vrcholu potravní pyramidy včetně člověka. Problémem může být také jejich uvolnění do vody, jsou-li aplikovány na podmáčených stanovištích nebo v bezprostřední blízkosti vodních toků. Podle údajů výrobců je například používaný přípravek FURY 10 EW „[v]ysoce toxický pro vodní organismy“, „[n]ebezpečný pro životní prostředí“ a může „vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí“ (viz jeho bezpečnostní karta na Fnagro.cz (.PDF)). Cypermethrin je tzv. endokrinní disruptor - to znamená, že narušuje řídící činnosti hormonů (obecně o těchto látkách na HnutiDuha.cz (.PDF)). Také u něho byla prokázána genotoxicita. S takovými látkami by mělo být nepřípustné si jakkoliv zahrávat, natož je používat ve volné přírodě.

Návštěvníkům českých lesů doufejme nehrozí žádné přímé nebezpečí. Doporučujeme ale nesbírat lesní plody v okolí kmenů a skládek dřeva, které byly pesticidem postříkány. Lze je většinou poznat podle zbarvení nejčastěji červeného nebo zeleného - od barev, které se do postřiků z tohoto důvodu přidávají. Nelze nicméně vyloučit, že se stopy těchto jedovatých látek, které se v lesích, byť lokálně, používají, nakonec stejně dostanou člověku na stůl. Můžeme jen doporučit, aby celé Lesy ČR přešly na zdravé hospodaření podle českého národního standardu FSC. Tím by garantovaly, že lesy spravují k přírodě šetrnými a zároveň ekonomicky životaschopnými a sociálně přínosnými způsoby (více viz CzechFSC.cz). Mezinárodní pravidla pro použití chemických látek v lesích (FSC Pesticides Policy) uvádějí cypermethrin jako rizikovou látku a její použití nepřipouštějí. Naše legislativa je bohužel k těmto jedům benevolentnější.

Ke druhé otázce:
To, co se děje na Slovensku je skutečně výlet do hluboké totalitní minulosti. Tam jsou výše zmíněné jedy aplikovány na lesy plošnými postřiky a to dokonce v Národním parku Nízké Tatry. Do zamořených oblastí je zakázaný vstup. Slovenské státní lesy mají v plánu kontaminovat i další turisticky atraktivní hory: Velkou Fatru, Slovenský ráj, Muráňskou planinu a lesy na Oravě. Plánují i letecké postřiky. Rozhodně lze českým turistům v tuto chvíli doporučit, aby se před cestou na Slovensko informovali, zda oblast kam se chystají, není zamořená postřikováním pesticidů. Situace na Slovensku je dramatická, padají tam trestní oznámení. Aktuální informace s odkazy na mapy chemicky zasaženého území najdete na:
zde a zde

Výzva proti plošným aplikacím insekticidů v Narodním parku Nízké Tatry, ke které je možno se připojit je na Ekoforum.sk

Televizní reportáže jsou na Stv.sk a Stv.sk
Text: Jaromír Bláha
vedoucí programu Lesy ve Hnutí Duha

Doporučujeme:

Z našeho eshopu:

 

Další články:

Rozhovor s Miloslavem Nevrlým

Miloslav Nevrlý je známý mezi turisty, skauty a milovníky přírody jako autor okouzlujících knih o přírodě. Po nedávném novém vydání oblíbené knihy Karpatské hry jsme se odhodlali oslovit pana Nevrlého k rozhovoru, který jistě potěší jeho současné i budoucí čtenáře.

Jak rychle rostou houby

Každého houbaře už to určitě napadlo - jak rychle rostou houby? Mám raději utrhnout hned ty malé sotva vyklubané hříbky nebo se mám zítra vrátit pro větší, které už budou stát za to? A neutrhne mně je někdo mezitím?

Hlasy ptáků - 9CD Hlas pro tento den

188 druhů ptáků na 9 CD vychází pohromadě jako souhrn oblíbeného rozhlasového pořadu Hlas pro tento den, ve kterém hlasy ptáků komentují ornitologové.