outdooring.cz / Outdoor články / Horolezecká abeceda

Doporučujeme:

Horolezecká abeceda

Kniha Horolezecká abeceda je po více než patnácti letech první souhrnnou publikací na téma horolezecké metodiky.

horolezecka-abeceda1

Horolezecká abeceda

Tato nová učebnice horolezectví zaplňuje informační mezeru a popisuje všechny základní lezecké techniky u nás používané. Věnuje se klasickému horolezectví a skalnímu lezení, ale např. i technikám vysokohorské turistiky, speleoalpinismu, canyoningu či záchranářské praxi. Publikace je doplněna o řadu kapitol s tématy souvisejícími, jako např. meteorologie, geologie a geomorfologie, sportovní medicína apod. Celá kniha je tematicky členěna na pět základních částí (viz dále o obsahu). Součástí knihy jsou i přílohy s informačními zdroji a přehledy, samozřejmostí u učebnice tohoto rozsahu je doporučená i použitá literatura, rejstříky či výklad nejčastěji používaných zkratek.

Obsah Horolezecké abecedy:

1. O lanech a uzlování
1.1 Lezecká lana a jejich vlastnosti
1.1.1 Rozdělení lan, lana a smyčky
- Dynamická lana
- Statická lana
- Lana určená pro horolezectví
1.1.2 Pády a další nežádoucí vlivy
- Pády
- Nežádoucí vlivy a manipulace s lanem
- Smyčky a popruhy v lezeckých technikách
- Materiály používané pro výrobu lan, smyček a popruhů
1.2 Uzly v lezeckých technikách
1.2.1 Pevnost uzlů
1.2.2 Vázání uzlů a jejich použití
- Základní tzv. tábornické uzly
- Alpinistické uzly a složitější aplikace tábornických uzlů
1.3 Navázání lezce na lano
- Obecně o navazování
- Způsoby navazování

2. Výzbroj a výstroj
2.1 Výstroj pro horolezectví a vysokohorskou turistiku
2.1.1 Obuv, oděv a doplňky
2.1.2 Batohy, stany, spací pytle a bivakovací výstroj
2.2 Výzbroj pro horolezectví a vysokohorskou turistiku
2.2.1 Horolezecké úvazy
2.2.2 Karabiny
2.2.3 Horolezecké slaňovací brzdy a jistící pomůcky
2.2.4 Ostatní technické pomůcky
2.2.5 Výzbroj do sněhu a ledu
2.3 Specializovaná výstroj a výzbroj pro speleoalpinismus
2.3.1 Výstroj pro speleoalpinismus
2.3.2 Výzbroj pro speleoalpinismus, výškové práce a záchranu prováděnou pomocí jednolanové techniky
2.4 Specializovaná výstroj a výzbroj pro canyoning
2.5 Jistící a kotevní prostředky
2.5.1 Dočasně osazené jistící a kotevní prostředky
2.5.2 Fixní kotvení a jistící prostředky

horolezecka-abeceda2

Horolezecká abeceda - náhled

3. Horolezectví a skalní lezení
3.1 Rozčlenění a vývoj horolezectví
3.1.1 Formy horolezectví
3.1.2 Lezecké techniky a jejich vývoj
3.1.3 Hodnocení výkonu v horolezectví
3.2 Základy skalního lezení
3.2.1 Volné lezení
3.2.2 Způsoby jištění lanem
3.2.3 Postupové jištění
3.2.4 Jistící stanoviště
3.2.5 Slaňování
3.2.6 Jištění ze země na jednodélkové cestě
3.2.7 Jištění vícečlenného družstva
3.2.8 Jištění na skále při souběžném postupu
3.2.9 Komunikace a signalizace v horolezectví
3.3 Speciální výstupové metody
3.3.1 Sólolezení
3.3.2 Technické lezení
3.4 Zimní horolezectví
3.4.1 Postup a jištění na sněhu
3.4.2 Postup a jištění v ledu
3.4.3 Lezení v klasických mixech

4. Další alpinistické disciplíny
4.1 Vysokohorská turistika
- Vymezení pojmu vysokohorská turistika
4.1.1 Pohyb v neledovcových horách
- Pohyb v horách, chůze
- Jištění při VHT
4.1.2 Túra v horách
4.1.3 Pohyb v ledovcových horách
4.2 Zajištěná cesta (klettersteig)
4.3 Skialpinismus
4.3.1 Vývoj a rozdělení skialpinismu
4.3.2 Technika a taktika skialpinismu
4.4 Speleoalpinismus a jednolanová technika
4.4.1 Speleoalpinismus a jeho vývoj
4.4.2 Jednolanová technika
4.4.3 Speleoalpinismus a „volný“ průstup jeskynními systémy
4.5 Canyoning
4.5.1 Charakteristika canyoningu
4.5.2 Pohyb při canyoningu

5. Dodatky a přílohy
5.1 Bezpečnost při alpinismu
5.1.1 Zásady pohybu ve velehorách
5.1.2 Základy horské záchrany
5.1.3 Základy speleozáchrany a vyprošťování
5.1.4 Transport zraněných
5.1.5 Zdravověda a první pomoc pro alpinisty
5.2 Počasí a jeho rizika v horách
5.2.1 Základy meteorologie
5.2.2 Nebezpečí vyplývající z počasí
5.2.3 Předvídání počasí v terénu a plánování horské túry
5.3 Orientace, táboření a bivaky
5.3.1 Orientace v horách a základy navigace
5.3.2 Táboření a bivakování v horách
5.4 Horolezecký terén
5.4.1 Geologie a geomorfologie pro horolezce
5.4.2 Horolezecké terény ve světě a v Evropě
5.4.3 Horolezecká činnost a ochrana přírody
5.5 Organizace lezeckých aktivit v ČR
5.5.1 Počátky organizovaného horolezectví v Čechách
5.5.2 Současné lezecké a horolezecké organizace působící v ČR
5.6 Horolezecká metodická literatura
5.6.1 Stručný přehled historických titulů o horolezecké metodice
5.6.2 Doporučená literatura

Knihu Horolezecká abeceda můžete zakoupit v našem eshopu.

Doporučujeme:

Z našeho eshopu:

 

Další články:

Rozhovor s Miloslavem Nevrlým

Miloslav Nevrlý je známý mezi turisty, skauty a milovníky přírody jako autor okouzlujících knih o přírodě. Po nedávném novém vydání oblíbené knihy Karpatské hry jsme se odhodlali oslovit pana Nevrlého k rozhovoru, který jistě potěší jeho současné i budoucí čtenáře.

Jak rychle rostou houby

Každého houbaře už to určitě napadlo - jak rychle rostou houby? Mám raději utrhnout hned ty malé sotva vyklubané hříbky nebo se mám zítra vrátit pro větší, které už budou stát za to? A neutrhne mně je někdo mezitím?

Hlasy ptáků - 9CD Hlas pro tento den

188 druhů ptáků na 9 CD vychází pohromadě jako souhrn oblíbeného rozhlasového pořadu Hlas pro tento den, ve kterém hlasy ptáků komentují ornitologové.