outdooring.cz / Outdoor články / Grónsko - polární svět

Doporučujeme:

Grónsko - polární svět

Cestovat a poznávat svět, jeho přírodu i kulturu – to bylo vždycky společným přáním manželů Aleny a Jaroslava Klempířových, kteří mimo jiných míst světa nejčastěji navštěvují Grónsko. Proč je tak láká země, kterou mají mnozí jenom za zmrzlý polární svět plný ledu a sněhu? Možná proto, že paní Alena tvrdí, že její muž byl v minulém životě eskymákem a možná proto, že Grónsko rozhodně není pouze zmrzlou zemí pokrytou ledem, ale úchvatným územím s polární vegetací, nádhernými ledovci a dobrými lidmi.

gronsko1

Můžete nám úvodem říct, jak dlouho už jezdíte do Grónska a která místa nejčastěji navštěvujete?

Do Grónska jezdíme (přesněji řečeno létáme) už po 11 let, většinou vždy na delší časový úsek, kde pracujeme tzv. na vlastní noze v geografii, etnografii, kulturologii a - protože v Grónsku si musíte "šáhnout" skoro do všech přírodovědních oborů - tak v poslední době nás nejvíce zajímá klimatologie, která se primárně dotýká polárních oblastí, Grónska, kde se nejvíce odráží změny klimatu, určuje se fakticky i v prognózách budoucí život na naší planetě Zemi. Pracujeme ponejvíce v Ilulissatu (severozápadní Grónsko) a pak na další oficiální jednání v hlavním městě Nuuku.

Jaká část Grónska je osídlena, dá se odhadnout, kolik procent obyvatel tvoří původní etnikum a kolik je nověji přisídlených?

Grónsko je osídleno zásadně vždy po pobřeží, nejvíce jižní a západní pobřeží. Obyvatel má v současnosti 56.856, z toho Gróňanů 82% - a z toho původního inuitského etnika je kolem 22.000 obyvatel. Určit přesné složení obyvatel jako etnik je skoro nemožné z důvodů historických migrací, náhodného neregistrovaného přistěhovalectví i etnicky smíšených narozených dětí přibližně po roce 1700 n.l.

Které z původních tradic a dovedností se zachovaly dodneška a čím se zdejší obyvatelé živí?

gronsko2

Je to především rybolov, který zaujímá 92% exportu, dále lov kožešinových zvířat. Z dovedností především řezbářství - z mrožích, narvalích a velrybích kostí, z klů a z tak zvaného mýdlového kamene - mastku.

Jaká je v Grónsku vegetace, používají místní lidé na př. léčivé byliny?

Vegetace je zde vysokopolární, polární a subpolární. Jsou zde porosty nízkých, zakrslých polárních vrb, jiné stromy neexistují. Také jsou zde vřesoviště a polární tundra. Z léčivých rostlin zde používají například brusnici a anděliku - léčí si zejména choroby ledvin.

Projevuje se už na tamních ledovcích globální oteplování?

Velmi výrazně! Zvláště je to patrné v jižním Grónsku, ovšem tuto otázku by bylo nutno šířeji zodpovědět a tolik času není....

Co se vám na grónské krajině líbilo nejvíc?

My jsme už za dlouhé pobyty zžiti s Grónskem. Grónsko známe a milujeme jej, jak obyvatele, kde máme mnoho známých, tak také přírodu.

gronsko3

Respektujeme obyvatele, životní styl, kde umí ctít dny všední i sváteční. Obyvatelé se scházejí za dlouhých polárních nocí a naslouchají si. Grónské mýty, báje a pověsti jsou nádherné. Krásná je jejich kultura, sborový zpěv, výtvarné umění, zejména to soudobé je na obrovské úrovni. Historicky se zajímáme o působení Moravských bratří v Grónsku. Ti zde působili od r. 1733 až do roku 1900, kdy předali působení misiím dánsko-luteránské církve. Význačnou osobou zde byl Samuel Kleinschmidt, jehož rod pocházel ze severní Moravy. A tento člověk byl také zakladatelem gramatiky - písemné formy grónštiny!

Co si myslíte, že by ještě měli lidé o Grónsku vědět?

Upozorňujeme, že velmi mnoho! Gróňané, zejména mladí, toho vědí o České republice mnohem více, než naopak. Zvláště by se mělo vědět, že nyní začal "Mezinárodní Polární rok 2007-8" ( International Polar Year), vyhlášený organizací OSN a UNESCO. Pozornost se věnuje zejména problémům spojeným se změnami klimatu - a to na celém světě, zejména však patrným v polárních oblastech.

Závěrem je nutno říct: je nanejvýše nutné si uvědomit, jak ochraňovat přírodu a to hned! Nelze říct našim budoucím: "My jsme o tom nevěděli!" Všechny zdravíme a děkujeme za pozornost.

Qujanaq ! (v grónštině děkujeme)

Alena a Jaroslav Klempířovi
www.polarnisvet.cz

Doporučujeme:

Z našeho eshopu:

 

Další články:

Rozhovor s Miloslavem Nevrlým

Miloslav Nevrlý je známý mezi turisty, skauty a milovníky přírody jako autor okouzlujících knih o přírodě. Po nedávném novém vydání oblíbené knihy Karpatské hry jsme se odhodlali oslovit pana Nevrlého k rozhovoru, který jistě potěší jeho současné i budoucí čtenáře.

Jak rychle rostou houby

Každého houbaře už to určitě napadlo - jak rychle rostou houby? Mám raději utrhnout hned ty malé sotva vyklubané hříbky nebo se mám zítra vrátit pro větší, které už budou stát za to? A neutrhne mně je někdo mezitím?

Hlasy ptáků - 9CD Hlas pro tento den

188 druhů ptáků na 9 CD vychází pohromadě jako souhrn oblíbeného rozhlasového pořadu Hlas pro tento den, ve kterém hlasy ptáků komentují ornitologové.