outdooring.cz / Outdoor články / Co dělat, když najdete zraněné zvíře, opuštěné mládě apod.

Doporučujeme:

Co dělat, když najdete zraněné zvíře, opuštěné mládě apod.

Na stránce Agentury ochrany přírody a krajiny Nature.cz jsem našel rozličné užitečné návody, jak postupovat v případě nalezení opuštěného mláděte, raněného zvířete v přírodě či dalších situací:

Co dělat, když:

 • ...najdete opeřené nezraněné ptačí mládě, které není v ohrožení

  Rodičovská péče nekončí vylétnutím mláďat z hnízda. Následuje ještě poměrně dlouhé období, kdy rodiče rozptýlí svoje potomky v okolí, aby snížili pravděpodobnost ohrožení celé snůšky. V této době je učí poznávat okolní prostředí, kde se nakrmit, jak se ukrýt, jak se vyvarovat nebezpečí apod. Zřejmě jste tedy našli ptáka právě v tomto období dospívání. Utíká-li před vámi, raději ho nepronásledujte, abyste ho omylem nezahnali příliš daleko a nezpůsobili mu tak větší stres. Jestliže sedí nehnutě, můžete ho vyzvednout na větvičku nebo jiné vyvýšené místo a co nejrychleji se vzdálit. Rodiče ho zcela jistě brzy najdou.

 • ...najdete neopeřené ptačí mládě, velmi mladé nebo v ohrožení a jeho rodiče nejsou nablízku

  V tomto případě jde patrně o mládě nějakým způsobem handicapované, jehož naděje na přežití je mizivá. Můžete se pokusit se o něj postarat. Je vhodné vzít ho do tmavé krabice nebo do textilu a odnést ho do bezpečí. Snažte se dát mu napít či ho nakrmit. Doporučuje se pinzetou nabídnout moučné červy nebo jinou živočišnou stravu např. vařené vejce nebo tvaroh. Kontaktujte stanici pro handicapované živočichy, která je nejblíž.

 • ...najdete zraněné či jinak handicapované volně žijící zvíře

  Větší zvířata nechte na místě a ohlaste přesné místo nálezu nejbližší stanici pro handicapované živočichy. Menší zvířata u nichž nehrozí nebezpečí poranění můžete odnést a poté nahlásit příslušné stanici.

 • ...se setkáte v přírodě s hadem nebo slepýšem, který tvarem svého těla hady připomíná

  Hadi i všichni ostatní plazi jsou plachá zvířata, jejichž přirozenou obranou je rychlý únik. Pouze v nejvyšším ohrožení se mohou snažit útočníka kousnout. Proto je v žádném případě nechytejte ani jiným způsobem nedrážděte. Vychutnejte si vzácný okamžik v přírodě a poté se v klidu vzdalte. Všichni naši hadi patří mezi chráněné živočichy. Jestliže Vám had vadí ve Vaší činnosti stačí ho hlukem v podrostu zaplašit. Následky hadího kousnutí mohou být nebezpečné pouze u zmije, protože jen ta má jedové žlázy. Jed zmije pro člověka s normální imunitní reakcí neznamená ohrožení života, v každém případě však doporučujeme vyhledat lékařskou péči.

 • ...objevíte místa tahu obojživelníků ohrožená silniční dopravou nebo jinou lidskou činností

  Prosíme nahlaste tato místa referátu životního prostředí příslušného okresního úřadu příp. nejbližšímu středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Naši odborníci jsou schopni zajistit firmy nebo občanská sdružení zabývající se budováním ochranných bariér a jiných opatření příp. záchrannými trasfery živočichů.

 • ...se ve vašem domě objeví netopýr

  Netopýři vyhledávají úkryty v lidských obydlích za různým účelem:

  1) na jaře a na podzim (březen-duben a konec srpna-říjen) můžete zaznamenat náhlý přílet jednotlivých kusů nebo i početné skupiny do objektu. Jedná se o tzv. období přeletů a lze očekávat, že netopýři z úkrytu po čase opět zmizí.

  2) v létě (půlka dubna až konec srpna) se může ve Vašem domě, nejčastěji na půdě nebo v různých štěrbinách pod střechou usídlit letní kolonie samic s mláďaty. To bývají obvykle úkryty, které netopýři využívají opakovaně každý rok.

  3) v zimě (listopad až půlka dubna) mohou netopýři využívat různé štěrbiny nebo teplé sklepy ve Vašem domě za účelem zimního spánku. Tyto úkryty rovněž mohou být využívány pravidelně.

  V tom případě:

  V žádném případě netopýry nerušte, pokud možno se jich nedotýkejte a nezavírejte jim vletové otvory (netopýry byste takto mohli uvěznit v objektu).

  Prosím, kontaktujte odborníky:

  - obraťte se na Českou společnost pro ochranu netopýrů, Kališnická 4, 130 23 Praha3, tel. 283 069 251, 283 069 257, 283 069 265

  - vyhledejte místní organizaci Českého svazu ochránců přírody, muzeum, správu chráněné krajinné oblasti nebo národního parku.

  Vadí-li Vám přítomnost netopýrů ve Vašem domě, odborníci Vám poradí jak postupovat, případně sami zasáhnou. V žádném případě nepodnikejte nic sami. Netopýři jsou zákonem chránění živočichové!!!

 • ...najdete na půdě hnízdo sršňů nebo vos

  Pokud je hnízdo dobře přístupné, je možné za chladného počasí v době, kdy je viditelně snížená aktivita hmyzu a v ochranném oděvu opatrně strhnout hnízdo do přiměřené uzavíratelné nádoby a použít insekticidní (hmyz hubící) přípravek k likvidaci. V případě sršňů je vhodné použít - vzhledem k jejich úbytku a užitečnosti - místo insekticidu omamný prostředek a omámené sršně přenést a vypustit např. v lese a umožnit tak přežití vitálních samic. Je-li hnízdo v malém, nepřístupném prostoru, je možné v době letu hmyzu najít jeden, či dva letové otvory a po ukončení letu (pozdě večer, nebo za chladných domů) do výletových otvorů aplikovat insekticidní přípravek a otvory ucpat. Pokud je hnízdo špatně přístupné, nebo existují obavy z útoku tohoto hmyzu, je možné kontaktovat Hasičský sbor (nikoli ale na nouzové lince), který má vybavení k likvidaci vos, sršňů či včelích rojů.

 • ...máte podezření, že došlo ke škodě způsobené jedním ze zvláště chráněných živočichů

  Podle nového zákona č. 115/2000 Sb. lze na takto vzniklé škody uplatňovat nárok o náhradu. Způsobenou škodu je nutné do 48 hodin od jejího zjištění nahlásit příslušnému orgánu ochrany přírody podle místa, kde ke škodě došlo. Orgánem ochrany přírody se podle zákona č. 114/1992 Sb. rozumějí obce, okresní úřady, správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, Česká inspekce životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. O poskytnutí náhrady škody se do určité lhůty žádá na příslušném okresním úřadě podle místa, kde k nehodě došlo nebo Magistrát hlavního města Prahy.

  Živočichové, u nichž lze nárok uplatnit: bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk.

 • ...máte podezření, že byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny nebo došlo k týrání zvířat

  Obraťte se na nejbližší inspektorát České inspekce životního prostředí, která sídlí v těchto městech: Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Havlíčkův Brod, Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec.

 • ...se setkáte ve svém okolí s invazně se šířícím rostlinným druhem nebo potřebujete pokácet strom na svém pozemku

  Obraťte se na referát životního prostředí příslušného okresního úřadu anebo správu chráněné krajinné oblasti.

Doporučujeme:

Z našeho eshopu:

 

Další články:

Rozhovor s Miloslavem Nevrlým

Miloslav Nevrlý je známý mezi turisty, skauty a milovníky přírody jako autor okouzlujících knih o přírodě. Po nedávném novém vydání oblíbené knihy Karpatské hry jsme se odhodlali oslovit pana Nevrlého k rozhovoru, který jistě potěší jeho současné i budoucí čtenáře.

Jak rychle rostou houby

Každého houbaře už to určitě napadlo - jak rychle rostou houby? Mám raději utrhnout hned ty malé sotva vyklubané hříbky nebo se mám zítra vrátit pro větší, které už budou stát za to? A neutrhne mně je někdo mezitím?

Hlasy ptáků - 9CD Hlas pro tento den

188 druhů ptáků na 9 CD vychází pohromadě jako souhrn oblíbeného rozhlasového pořadu Hlas pro tento den, ve kterém hlasy ptáků komentují ornitologové.